poniedziałek, 28 lutego 2005
ATH >  WBMiI >  KPBM >  ZWMiMP
 
  
Kontakt
Pracownicy
Publikacje
Przedmioty
Laboratoria
Tematy prac dyplomowych
Materiały dla studentów
 
Publikacje pracowników Zakładu     
Marek Trombski liczba odnalezionych publikacji 121.
1. Marek Trombski , Jacek Kłosiński . Wybrane problemy automatyzacji sterowania ruchami roboczymi żurawi samochodowych i samojezdnych Tytuł w wersji angielskiej: Selected problems of automation of work motion control for mobile cranes and self-propelled cranes - Problemy Maszyn Roboczych = Engineering Machines Problems 2005 z.26 s.43-61 rys. wykr. bibliogr. Polskie hasła przedmiotowe: żuraw samojezdny - stateczność pozycjonowanie ładunku sterowanie stateczność ruchu ruch roboczy Angielskie hasła przedmiotowe: mobile crane positioning of a load steering system stability of motion working motion Charakt. formalna: AP Język publikacji: PL Punktacja KBN: 4.000
2. Arkadiusz Trąbka , Marek Trombski . Symulacja numeryczna pracy żurawia telekskopowego z uwzględnieniem podatności jego elementów konstrukcyjnych Tytuł w wersji angielskiej: Numerical simulation of telescopic crane job with elements flexibilities - Problemy Maszyn Roboczych = Engineering Machines Problems 2005 z.25 s.83- 90 rys. wykr. bibliogr. Polskie hasła przedmiotowe: żuraw teleskopowy model numeryczny ruch roboczy Angielskie hasła przedmiotowe: telescopic crane numerical simulations working motion Charakt. formalna: AP Język publikacji: PL Punktacja KBN: 4.000
3. Marek Trombski . [Głos w duskusji] W: Rola i znaczenie funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej po integracji Polski z Unią Europejską : ogólnopolska konferencja naukowa, Warszawa - Bielsko-Biała - Katowice, 27.10.2003 : praca zbiorowa / red. Franciszek Piontek, Wojciech Piontek.- Warszawa ; Bielsko-Biała ; Katowice : Komitet Naukowy przy Prezydium PAN "Człowiek i Środowisko" ; Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2004. - 233 s.: il. ; 24 cm s. 210 [Zeszyty Naukowe / Polska Akademia Nauk. Komitet Naukowy przy Prezydium PAN "Człowiek i Środowisko", ISSN 0860-8296 ; 37] Charakt. formalna: I Język publikacji: PL
4. Arkadiusz Trąbka , Marek Trombski . Wpływ podatności ramy nośnej żurawia samochodowego na trajektorię przenoszonego ładunku Tytuł w wersji angielskiej: Influence of carrier frame of crane flexibility on trajectory of transferred load W: Problemy w budowie i eksploatacji wybranych maszyn i urządzeń technologicznych. - Kraków : AGH Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 2004. - (Problemy inżynierii mechanicznej i robotyki, nr 23) s.235-242 rys. wykr. bibliogr. Polskie hasła przedmiotowe: żuraw samojezdny rama nośna metoda elementów skończonych Angielskie hasła przedmiotowe: mobile crane frame finite element method Charakt. formalna: FP Język publikacji: PL
5. Marek Trombski . Wprowadzenie W: 1. Dywizja Pancerna w walce : praca zbiorowa. - Bielsko-Biała : Beskidzkie Stowarzyszenie Maczkowców, [2002] s.3-4 Polskie hasła przedmiotowe: historia II wojny światowej Angielskie hasła przedmiotowe: history of second world war Charakt. formalna: FP Język publikacji: PL
6. Arkadiusz Trąbka , Marek Trombski . Zależność trajektorii przenoszonego ładunku od podatności elementów konstrukcyjnych żurawia teleskopowego Tytuł w wersji angielskiej: Dependence of trajectory of transferred load on telescopic crane elements flexibilities. - Transport Przemysłowy 2004 nr 4(18) s.26-29 rys. tab. wykr. Polskie hasła przedmiotowe: żuraw teleskopowy ruch roboczy model numeryczny Angielskie hasła przedmiotowe: telescopic crane slewing motion numerical simulations Charakt. formalna: AP Język publikacji: PL
7. prof. dr hab. inż. Marek Trombski . Algorytmy sterowania cyklem pracy żurawia teleskopowego : praca zbiorowa Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2003 [4], 219,[1]s. fot. rys. tab. wykr. ; 24 cm Polskie hasła przedmiotowe: żuraw teleskopowy sterowanie Angielskie hasła przedmiotowe: telescopic crane control mathematical model Charakt. formalna: ZZM Język publikacji: PL
8. Marek Trombski . Humanizacja i ekonomizacja techniki / rozm. przepr. Piotr Świtalski - Pompy Pompownie 2003 nr 2 s.10 Polskie hasła przedmiotowe: Akademia Techniczno-Humanistyczna Charakt. formalna: I Język publikacji: PL
9. Marek Trombski . Straty i zyski Podbeskidzia - Akademia : pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej 2003 nr 3 s.11 [fragment z art. opublikowanego w czasopiśmie "Sejmik" nr 1(109) Polskie hasła przedmiotowe: Podbeskidzie Charakt. formalna: AP Język publikacji: PL
10. Marek Trombski . Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej - Sejmik : pismo Sejmiku Województwa Śląskiego 2001 nr 3 s.37 [ATH] Polskie hasła przedmiotowe: Akademia Techniczno-Humanistyczna szkolnictwo wyższe Charakt. formalna: AP Język publikacji: PL
11. Marek Trombski . Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego - Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego / Wyższa Szkoła Administracji Bielsko-Biała 2001 z.6 s.18-30 [FPŁ] Polskie hasła przedmiotowe: samorząd terytorialny finanse Charakt. formalna: AP Język publikacji: PL
12. Jarosław Janusz , Jacek Kłosiński , Ludwik Majewski , Marek Trombski . Modernizacja stanowiska modelu fizycznego żurawia do sterowania wybranymi ruchami roboczymi Tytuł w wersji angielskiej: Modernisation of a Stand of a Physical Model of a Crane for Controlling its Selected Working Motions W: XII Konferencja Naukowa Napęd, Sterowanie, Automatyzacja Maszyn Roboczych i Pojazdów : materiały konferencyjne, Rynia k/Warszawy, 18-20 october 2000 / [organizatorzy] Instytut Budowy Maszyn Wydział Mechaniczny Wojskowa Akademia Techniczna. [Warszawa : WAT, 2000] s.195-202 il. bibliogr. [Tyt. również w j.ang.: XII Scientific Conference Power Transmission, Control, Automation of Engineering Machines and Vehicles] Polskie hasła przedmiotowe: model fizyczny żurawia sterowanie stateczność dynamiczna Angielskie hasła przedmiotowe: physical model of a crane working motion Charakt. formalna: RPZ Język publikacji: PL
13. Marek Trombski . Problemy mechaniki w budowie maszyn roboczych Tytuł w wersji angielskiej: Mechanical Problems in Building of Heavy Duty Machines W: Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych : XIII Konferencja Naukowa, Zakopane, 24-27 styczeń 2000 / [organizatorzy] Komitet Budowy Maszyn PAN, Politechnika Łódzka Filia w Bielsku-Białej [i in.] - T.2. - Bielsko-Biała, 2000 s.231-240 il.bibliogr. Polskie hasła przedmiotowe: maszyny robocze mechanika Angielskie hasła przedmiotowe: heavy duty machines mechanical problems Charakt. formalna: RPZ Język publikacji: PL
14. Mirosław Banasiak , Marek Trombski . Próba twardości metali : ćw.4 W: Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów : praca zbiorowa / pod redakcją Mirosława Banasiaka. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2000 s.43-63 il. Polskie hasła przedmiotowe: twardość metali Charakt. formalna: FP Język publikacji: PL
15. Marek Trombski , Jacek Kłosiński , Ludwik Majewski , Stanisław Suwaj . Sensitivity of the systems controlling the working motions of a mobile crane to the disturbance signals W: Tenth World Congress on the Theory of Machines and Mechanisms IFToMM, Oulu, Finland, June 20-24, 1999 / [organizatorzy] Univeristy of Oulu, Finland. Vol.4. : Dynamics, Nonlinar Oscillations, Rotor Dynamics, Software Development. - [Oulu, 1999] s. 1578-1583 il. bibliogr. Angielskie hasła przedmiotowe: mobile crane control system stability sensitivity swingings of the material handled Charakt. formalna: RZZ Język publikacji: EN
16. Pr. [zbior.] pod kier. Marka Trombskiego . Sterowanie ruchem obrotowym żurawia teleskopowego zapewniające pozycjonowanie przenoszonego ładunku Autorzy: Jacek Kłosiński . W: Badanie stateczności dynamicznej i dokładności pozycjonowania nosiwa w modelu fizycznym dźwigu samojezdnego. - Bielsko-Biała : [PŁF], 1999 s.13-35 il. bibliogr. Prace Naukowe Katedry Podstaw Budowy Maszyn Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej Polskie hasła przedmiotowe: żuraw samojezdny - sterowanie żuraw teleskopowy - pozycjonowanie ładunku Charakt. formalna: FP Język publikacji: PL
17. Pr. [zbior.] pod kier. Marka Trombskiego . Ocena efektywnosci obliczeniowej modeli 2D i 3D wysięgnika teleskopowego przy zastosowaniu MES Autorzy: Andrzej Maczyński . W: Badanie stateczności dynamicznej i dokładności pozycjonowania nosiwa w modelu fizycznym dźwigu samojezdnego. - Bielsko-Biała : [PŁF], 1999 s.53-65 il. bibliogr. Prace Naukowe Katedry Podstaw Budowy Maszyn Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej Polskie hasła przedmiotowe: żuraw teleskopowy - wysięgnik metoda elementów skończonych Charakt. formalna: FP Język publikacji: PL
18. Pr. [zbior.] pod kier. Marka Trombskiego . Badanie stateczności dynamicznej Autorzy: Stanisław Suwaj . W: Badanie stateczności dynamicznej i dokładności pozycjonowania nosiwa w modelu fizycznym dźwigu samojezdnego. - Bielsko-Biała : [PŁF], 1999 s.3-11 il. bibliogr. Prace Naukowe Katedry Podstaw Budowy Maszyn Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej Polskie hasła przedmiotowe: stateczność dynamiczna dźwig samojezdny Charakt. formalna: FP Język publikacji: PL
19. Pr. [zbior.] pod kier. Marka Trombskiego . Badanie dokładności pozycjonowania ładunku w modelu fizycznym żurawia samojezdnego Autorzy: Marek Trombski , Jacek Kłosiński , Jarosław Janusz . W: Badanie stateczności dynamicznej i dokładności pozycjonowania nosiwa w modelu fizycznym dźwigu samojezdnego. - Bielsko-Biała : [PŁF], 1999 s.37-52 il. bibliogr. Prace Naukowe Katedry Podstaw Budowy Maszyn Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej Polskie hasła przedmiotowe: żuraw samojezdny - model fizyczny żuraw samojezdny - pozycjonowanie ładunku Charakt. formalna: FP Język publikacji: PL
20. Trombski Marek , Kłosiński Jacek , Majewski Ludwik , Suwaj Stanisław . Automatyzacja sterowania ruchami wykonawczymi przejezdnych maszyn roboczych. W: Projekty Badawcze Granty w Dziedzinie Robotyki : referaty wygłoszone na seminarium naukowym, [Warszawa, 7-8 grudnia 1993] / [organizatorzy] Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów.- Warszawa : PIAP, 1994.- s. 172-191 rys. wykr. bibliogr. Projekt badawczy KBN nr 8 8538 91 02
21. Trombski Marek , Suwaj Stanisław , Kłosiński Jacek , Majewski Ludwik . Automatyzacja sterowania ruchami wykonawczymi przejezdnych maszyn roboczych. W: I Konferencja Granty-Automatyka '95 : projekty badawcze finansowane przez Komitet Badan Naukowych : konspekty wystapiń, Warszawa, 27-29 czerwca 1995.- Warszawa : Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, 1995.- s. 114-115 Grant nr 8 S505 006 07
22. Trombski Marek , Suwaj Stanisław , Kłosiński Jacek , Majewski Ludwik . Automatyzacja sterowania ruchami wykonawczymi przejezdnych maszyn roboczych. W: I Konferencja Granty-Automatyka '95 : Zastosowania automatyki : projekty badawcze finansowane przez Komitet Badan Naukowych : referaty t.II.- Warszawa : Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, 1995.- s. 165-174 Grant nr 8 S505 006 07
23. Kłosiński Jacek , Majewski Ludwik , Suwaj Stanisław , Trombski Marek . Porównanie wybranych strategii sterowania ruchem obrotowym modelu dźwigu. W: Sterowanie, napęd, wytrzymałość zmęczeniowa i projektowanie maszyn budowlanych. Cz.1.Automatyzacja maszyn i procesów roboczych : VI Komferencja Naukowa, Rynia 19-21 październik 1994 r. / [organizatorzy] Wojskowa Akademia Techniczna Katedra Maszyn Roboczych [i in.].- s. 119-126, il. ; 20 cm.- Warszawa : WAT, 1994
24. Majewski Ludwik , Trombski Marek . Modelowanie luzów w parach kinematycznych wysięgnika teleskopowego dźwigu samochodowego. - Dozór Techniczny 1994 nr 5(155) s. 97-101 il.
25. Trombski Marek , Wojciech Stanisław , Harlecki Andrzej , Kłosiński Jacek , Kłosowicz Marek , Majewski Ludwik , Suwaj Stanisław , Michułowicz Anna . Optymalizacja układu podporowego żurawia samochodowego jako członu układu automatycznego sterowania ruchami roboczymi. Temat nr 03.23.01. Etapy: I, II, III, IV. Realizacja - wyniki - wnioski . - Warszawa : Wydaw PW, 1990. - 101 s. : il., bibliogr. ; 24 cm
26. Trombski Marek . Issledovanie dinamiki manipuljatorov i robotov W: Vsesojuznoe soveščanie po metodam rasceta poligrafičeskich masin i avtomatov / [organizatorzy] Gosudarstvennyj Komitet SSSR Po Narodnomu Obrazovaniju [i in.] L'vov 15-17 maja 1991
27. Wojciech Stanisław , Trombski Marek , Stadnicki Jacek . The Computer System of Dynamic Analysis of Loom Rapiers W: Proceeding[s] of the International Conference on Engineering Design ICED'91./ Ed. V. Hubka. Vol.2 ; [organizatorzy] Swiss Federal Institute of Technology [i in.]. Zurich, 27 to 29th August 1991. Zurich : Heurista [1991]. - s.1147-1150 il. bibliogr. Schriftenreihe WDK 20Jubilee Congress 1981-1991
28. Kłosiński Jacek , Majewski Ludwik , Suwaj Stanisław , Trombski Marek . Algorytmy do obliczeń numerycznych modelu przestrzennego żurawia. W: III Konferencja Centralnego Programu Badań Podstawowych 02.05 Rozwój podstaw budowy, eksploatacji i badań maszyn roboczych ciężkich - w tym budowlanych. Cz.2. / Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich Politechnika Warszawska, Szczyrk, 24-28 maj 1989.- Warszawa, 1989.- s. 142-146 rys. bibliogr. rez. summ. Prace Naukowe Centralnego Programu Badań Podstawowych 02.05.
29. Kłosiński Jacek , Majewski Ludwik , Suwaj Stanisław , Trombski Marek . Analiza możliwości przystosowania modelu żurawia teleskopowego do realizacji automatycznego sterowania obrotem. W: III Konferencja Centralnego Programu Badań Podstawowych 02.05 Rozwój podstaw budowy, eksploatacji i badań maszyn roboczych ciężkich - w tym budowlanych. Cz.2. / Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich Politechnika Warszawska, Szczyrk, 24-28 maj 1989.- Warszawa, 1989.- s. 35-42 rys. wykr. bibliogr. rez. summ. Prace Naukowe Centralnego Programu Badań Podstawowych 02.05.
30. Kłosiński Jacek , Majewski Ludwik , Suwaj Stanisław , Trombski Marek . Modele wysięgników żurawi teleskopowych do wyznaczania parametrów zastępczych. W: XII Ogólnopolska Konferencja Teorii Maszyn i Mechanizmów = 12th Polish Conference on the Theory of Machines and Mechanisms : materiały konferencyjne / Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn PAN, Instytut Mechaniczno-Konstrukcyjny FPŁ w Bielsku-Białej, Sekcja Teorii Maszyn i Mechanizmów ZG SIMP Oddział Bielsko-Biała, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Bielsko-Biała, Bielsko-Biała, 22-25 listopada 1989.-[b.m.], 1989.- s. 213-221
31. Trombski Marek , Wojciech Stanisław . Zastosowanie metody prostych w analizie dynamicznej. W: IX Konferencja Metody komputerowe w mechanice. T.3 / Politechnika Krakowska, Kraków - Rytro, 16-20 maja 1989.- Kraków, 1989.- 1063-1070 rys. tab. wykr. bibliogr. summ.
32. Lipiński J. , Trombski Marek . Światowe tendencje w konstruowaniu maszyn włókienniczych. W: LANTECH '89 : materiały konferencyjne Cz.1. / Izba Wełny w Gdyni, [Gdynia], 18-20.IV. 1989.- [Gdynia, 1989].- s. 25-31
33. Sosna E. , Trombski Marek . Badania drgań poziomych żurawia podczas wykonywania ruchów roboczych. - Prace Instytutu Maszyn Budowlanych 1989 R. 10 z.1, 2, 3 s. 179-187 rys. wykr. bibliogr. rez. summ. Referat na Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Metody Badań Maszyn Roboczych, Józefów, 7-9 czerwca 1989.
34. Kłosiński Jacek , Kłosowicz Marek , Majewski Ludwik , Suwaj Stanisław , Trombski Marek . Measurements of strains of a support system of a crane truck during realization of working motions. - Probl. Masz. Rob. 1996 vol.7 z.7 s.103-113 rys. wykr. bibliogr. Zsfassung
35. Towarek Z. , Trombski Marek . Identyfikacja funkcji reologicznych podłoża gruntowego w dynamice żurawia wysięgnikowego W: IX Konferencja "Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych" i VIII Konferencja Naukowa "Problemy w Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Hutniczych i Ceramicznych, Zakopane, 22-26 styczeń 1996 / [organizatorzy] Komitet Budowy Maszyn PAN, Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica, Instytut Maszyn Roboczych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, Huta Zygmunt S.A., Centrozap - Spółka Handlowo- Przemysłowa z o.o. - Z.2. - [B.m.r.]. - s.167-174
36. Trombski Marek , Towarek Z . Dynamika żurawia posadowionego na gruncie w czasie obrotu wysięgnika W: Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych : X Konferencja Naukowa, Zakopane, 20-24.01. 1997 / [organizatorzy] Komitet Budowy Maszyn PAN [i in.] . - Z.1. - [Warszawa, 1997]. - s.295-302 rys. summ.
37. Kłosiński Jacek , Suwaj Stanisław , Trombski Marek . Analiza pozycjonowania nosiwa w modelu dyskretnym dźwigu dla obliczanej funkcji sterowania obrotem W: XI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych : materiały konferencyjne, Gliwice-Zakopane, 19-23 stycznia 1998 / [organizatorzy] Komitet Budowy Maszyn PAN, Katedra Mechaniki Robotów i Maszyn Politechniki Śląskiej [i in.]. - Z.1. - Gliwice, 1998. - s.171-178
38. Banasiak M. , Grossman K. , Trombski Marek . Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów.- Wyd.2 popr. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1998. - 606, [1] s. : il. ; 24 cm
39. Banasiak M. , Grossman K. , Trombski Marek . Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów.- Wyd.3. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1998. - 606,[2] s. : rys. : 24 cm
40. Grabski J. , Strzałko J. , Trombski Marek . Przestrzenny model żurawia, równania Maltzmanna Hamela W: VII Konferencja Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane 17-20 stycznia 1994 / [organizatorzy] Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Przepływowych Politechniki Wrocławskiej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Ziemnych i Transportowych Huta Stalowa Wola S.A..-Cz.1.- Warszawa : [1994].- s.187-192 rys. bibliogr. summ.
41. Towarek Z. , Trombski Marek . Wpływ podatności gruntu na dynamikę żurawia podczas napinania liny W: VII Konferencja Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane 17-20 stycznia 1994 / [organizatorzy] Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Przepływowych Politechniki Wrocławskiej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Ziemnych i Transportowych Huta Stalowa Wola S.A..- Cz.2.- Warszawa : [1994].- s.255-260 rys. wykr. bibliogr. summ.
42. Trombski Marek , Suwaj Stanisław , Kłosiński Jacek , Majewski Ludwik . Weryfikacja numeryczna algorytmów sterowania ruchem obrotowym modelu dźwigu W: XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów : Materiały, Gdańsk/Gdynia, 23-26 listopada 1994 / [organizatorzy] Polski Komitet TMM przy Komitecie Budowy Maszyn PAN, Instytut Maszyn Przepływowych PAN Gdańsk, Akademia Marynarki Wojennej Gdynia, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej PW Warszawa.- Gdańsk : Wydaw. Instyt. Masz. Przepł. 1994. - s.191-196 rys. wykr. bibliogr. summ.
43. Trombski Marek , Kłosiński Jacek , Majewski Ludwik , Suwaj Stanisław . Automatyzacja sterowania ruchami wykonawczymi przejezdnych maszyn roboczych W: Projekty badawcze z dziedziny robotyki i teorii maszyn i mechanizmów.- Gdańsk : Wydaw. IMP PAN, 1994.-s.69-77 rys. wykr. bibliogr. summ.
44. Kłosiński Jacek , Majewski Ludwik , Suwaj Stanisław , Trombski Marek . Dinamika avtomobil'nogo soljomnogo krana v aspekti jjogo stijjkosti. W: I Mi�narodnij Simpozium Ukrains'kih In�eneriv - Mehanikiv u Lvovi. Tezy dopovidej. 1st International Symposium of Ukrainion Mechanical Engineers in Lviv. Abstract of Lectures. Ukrains'ke In�enerne Tovaristvo u L'vovi, L'vivs'kij Politehničnij Institut. L'viv, traven' 18-20, 1993 [Lwów 1993] s.132-133 rys. bibliogr. summ. w oryginale: Klosinski J., Maevski L., Suvaj S.
45. Kłosiński Jacek , Majewski Ludwik , Suwaj Stanisław , Trombski Marek . Numeryczne określenie odkształceń elementów dźwigu w trakcie wykonywania ruchów roboczych. W: Metody doświadczalne w budowie i eksploatacji maszyn roboczych, technologicznych oraz roboczych, technologicznych oraz środków transportu. Konferencja Naukowa. [Cz.] 2. Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Instytut Mateiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wrocław, Szklarska Poręba 1993 Wrocław : PWr 1993 s.57-60 rys. wykr. bibliogr. summ.
46. Majewski Ludwik , Trombski Marek . Przestrzenny model dźwigu z uwzględnieniem luzu w parach kinematycznych wysięgnika teleskopowego. W: IV Ogólnopolska Konferencja Mechaniki Maszyn Włókienniczych i Dźwigowych. Materiały konferencyjne. Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn PAN, Filia Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej Katedra Podstaw Budowy Maszyn, Katedra Mechaniki Robotów i Maszyn Włókienniczych, Bielski Oddział Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Bielski Oddział TMiM przy Zarządzie Głównym SIMP. Bielsko-Biała, 3-5 czerwiec 1993 s.195-202 rys. wykr. bibliogr. Tyt. konf. również w jęz. ang. Materiały ukazały się w Zeszytach Naukowych. Politechnika Łódzka Filia w Bielsku-Białej. Materiały Konferencyjne.
47. Suwaj Stanisław , Trombski Marek . Model dyskretny dźwigu samochodowego. W: VI Konferencja Rozwój Podstaw Budowy Eksploatacji i Badań Maszyn Roboczych Ciężkich - w tym budowlanych. Cz.2. Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich Politechniki Warszawskiej, Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN. Zakopane, 18-21 stycznia 1993. Warszawa 1993 s.167-173 rys. wykr. bibliogr. summ.
48. Grabski J. , Strzałko J. , Trombski Marek . Badanie wrażliwości strukturalno-modelowej żurawia. W: IV Ogólnopolska Konferencja Mechaniki Maszyn Włókienniczych i Dźwigowych. Materiały konferencyjne. Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn PAN, Filia Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej Katedra Podstaw Budowy Maszyn, Katedra Mechaniki Robotów i Maszyn Włókienniczych, Bielski Oddział Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Bielski Oddział TMiM przy Zarządzie Głównym SIMP. Bielsko-Biała, 3-5 czerwiec 1993 s.96-101 rys. wykr. Tyt. konf. również w jęz. ang. Materiały ukazały się w Zeszytach Naukowych. Politechnika Łódzka Filia w Bielsku-Białej. Materiały Konferencyjne.
49. Strzałko J. , Grabski J. , Trombski Marek . Dynamika żurawia przy skokowej zmianie masy nosiwa. W: IV Ogólnopolska Konferencja Mechaniki Maszyn Włókienniczych i Dźwigowych. Materiały konferencyjne. Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn PAN, Filia Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej Katedra Podstaw Budowy Maszyn, Katedra Mechaniki Robotów i Maszyn Włókienniczych, Bielski Oddział Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Bielski Oddział TMiM przy Zarządzie Głównym SIMP. Bielsko-Biała, 3-5 czerwiec 1993 s.286-291 rys. wykr. bibliogr. Tyt. konf. również w jęz. ang. Materiały ukazały się w Zeszytach Naukowych. Politechnika Łódzka Filia w Bielsku-Białej. Materiały Konferencyjne.
50. Strzałko J. , Grabski J. , Trombski Marek . Porównanie i ocena rozwiązań ruchu różnych modeli maszyn roboczych ciężkich. - Zesz. Nauk. PŁódz. Filia w Bielsku-Białej 1993 nr 14 Bud. Masz. z.13 Publ. s.5-19 rys. wykr. bibliogr. summ.
51. Towarek Z. , Trombski Marek . Analiza dynamiczna modelu żurawia posadowionego na podatnym podłożu. - Zesz. Nauk. PŁódz. Filia w Bielsku-Białej 1993 nr 14 Bud. Ekspl. Masz. z.13 Publ. s.21-33 rys. wykr. bibliogr. summ.
52. Towarek Z. , Trombski Marek . Dynamika żurawia wysięgnikowego podczas napinania liny z uwzględnieniem reologii podłoża. W: IV Ogólnopolska Konferencja Mechaniki Maszyn Włókienniczych i Dźwigowych. Materiały konferencyjne. Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn PAN, Filia Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej Katedra Podstaw Budowy Maszyn, Katedra Mechaniki Robotów i Maszyn Włókienniczych, Bielski Oddział Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Bielski Oddział TMiM przy Zarządzie Głównym SIMP. Bielsko-Biała, 3-5 czerwiec 1993 s.318-324 rys. bibliogr. Tyt. konf. również w jęz. ang. Materiały ukazały się w Zeszytach Naukowych. Politechnika Łódzka Filia w Bielsku-Białej. Materiały Konferencyjne.
53. Tovarek Z. , Trombski Marek . Vpliv reologii na roboči harakteristiki strilovogo krana. W: I Mi�narodnij Simpozium Ukrains'kih In�eneriv - Mehanikiv u Lvovi. Tezy dopovidej. 1st International Symposium of Ukrainian Mechanical Engineers in Lviv. Abstract of Lectures. Ukrains'ke In�enerne Tovaristvo u L'vovi, L'vivs'kij Politehničnij Institut. L'viv, traven' 18-20, 1993 [Lwów 1993] s.186 summ.
54. Trombski Marek , Kłosiński Jacek , Majewski Ludwik , Suwaj Stanisław . Automatyzacja sterowania ruchami roboczymi przejezdnych maszyn roboczych. W: Seminarium. Projekty badawcze - granty w dziedzinie robotyki finansowane przez Komitet Badań Naukowych. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. Warszawa, 7-8 grudnia 1993. Warszawa [1993] s.1-2
55. Trombski Marek , Strzałko J. , Grabski U. Perevirodna funkcia dlja kontrolu čislovih razv'azkiv rivnan ruhu modelej masin. W: I Mi�narodnij Simpozium Ukrains'kih In�eneriv - Mehanikiv u Lvovi. Tezy dopovidej. 1st International Symposium of Ukrainian Mechanical Engineers in Lviv. Abstract of Lectures. Ukrains'ke In�enerne Tovaristvo u L'vovi, L'vivs'kij Politehničnij Institut. L'viv, traven' 18-20, 1993 [Lwów 1993] s.297-298 wykr. bibliogr. summ. w oryginale: Stžalko J.
56. Trombski Marek , Towarek Z. Analiza wpływu reologii podłoża na dynamikę maszyny roboczej w czasie podnoszenia ładunku. W: VI Konferencja Rozwój Podstaw Budowy Eksploatacji i Badań Maszyn Roboczych Ciężkich - w tym budowlanych. Cz.2. Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich Politechniki Warszawskiej, Sekcja Podstaw Eksploatcji Komitetu Budowy Maszyn PAN. Zakopane, 18-21 stycznia 1993. Warszawa 1993 s.237-244 rys. wykr. bibliogr. summ.
57. Drewniak Józef , Pawicki Zbigniew , Trombski Marek . Procedural elements for computer multi-dimensional descriptive geometry. W: Proceedings of the 5th International Conference on Engineering Computer Graphics and Descriptive Geometry ECGDG 1992 Vol.1. Engineering Design Graphics Division. American Society for Engineering Education (ASEE), The Association for Computer Aided Design, Australia (ACADS), The Institution of Engineers, Australia, Melbourne, 17-21 August 1992. [Melbourne 1992] s.226-229 rys. wykr. bibliogr. summ.
58. Juraszek Janusz , Trombski Marek . Elasto-plastic analysis of the clasp-joint. W: Wissenschaftliche Jahrestagung '92. Abstracts. Zusammenfassungen der auf der wissenschatlichen Jahrestagung an der Universität Leipzig vom 24.- 27. Marz 1992 gehaltenen Vorträge. GAMM Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik. [Leipzig 1992] s.94
59. Kłosiński Jacek , Majewski Ludwik , Suwaj Stanisław , Trombski Marek . Analiza dynamiczna dźwigu samochodowego dla dowolnej sekwencji ruchów roboczych. W: V Konferencja Rozwój Podstaw Budowy, Eksploatacji i Badań Maszyn Roboczych Ciężkich - w tym budowlanych. Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich. Politechnika Warszawska. Zakopane, 21-25 stycznia 1992. Warszawa 1992 s.197-202 rys. wykr. bibliogr.
60. Kłosiński Jacek , Majewski Ludwik , Suwaj Stanisław , Trombski Marek . An experimental examination of a support system of a crane truck. W: XIIIth Polish Conference on Theory of Machines and Mechanisms. Technical University of Koszalin, Polish Society of Mechanical Engineers. Koszalin - Mielno, September 19-21, 1992. Koszalin 1992 s.53-54 rys. wykr. bibliogr.
61. Kłosiński Jacek , Majewski Ludwik , Suwaj Stanisław , Trombski Marek . Dynamic of a crane truck in an aspect of determination of strains in structural components of the crane and examination of its stability. W: Sixth International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms. Proceedings. Vol.B. Technical University of Liberec. Liberec, September 8-10, 1992. Liberec 1992 s.131-136 rys. wykr. bibliogr. Zsfassung
62. Trombski Marek , Kłosiński Jacek , Kłosowicz Marek , Majewski Ludwik , Suwaj Stanisław , Wojciech Stanisław . Influence of flexibility of outriggers on working movements of a truck crane. Coll. work ed. by Marek Trombski - Machine Dynamics Problems. Problemy Dynamiki Maszyn. Warsaw Technical University. Politechnika Warszawska. 1991 Vol.2 s.105-124 rys. wykr. bibliogr. rez. streszcz. summ.
63. Banasiak M. , Grossman K. , Trombski Marek . Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. - Warszawa: Wydawn.Nauk. PWN, 1992. - 603, [1] s.: rys., tab., wykr., err. ; 24 cm bibliogr.
64. Grabski J. , Strzałko J. , Trombski Marek . Dynamics analysis of a crane model. - Zesz. Nauk. PŁódz. Filia w Bielsku-Białej 1992 Bud. Ekspl. Masz. z.9 Publ. s.36-51 rys. wykr. bibliogr. streszcz.
65. Strzałko J. , Trombski Marek , Grabski J. Analiza dynamiczna maszyn roboczych przy uwzględnieniu zmiany masy. - Pr. Przem. Inst. Masz. Bud. 1992 R.12 z.2-5 s.291-298 rys. wykr. bibliogr. summ. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Rozwój Kosntrukcji i Badań Samojezdnych Żurawi Hydraulicznych". Zaborów, 13-16 października 1992
66. Towarek Z. , Trombski Marek . Analysis of soll rheology influence on crane model dynamic during work. W: Vibrations in Physical Systems. XVth Symposium. Abstracts. Technical University of Poznań, Polish Society, May 20-23 1992. Poznań [1992] s.153 rys. Vibrations and Waves '92 Tyt. art. również w jęz. pol.: Analiza wpływu reologii podłoża na dynamikę maszyny roboczej podczas pracy. Tyt. konf. również w jęz. pol.: Drgania w Układach Fizycznych.
67. Towarek Z. , Trombski Marek . Wpływ podatności podłoża na ruchy robocze żurawia teleskopowego. - Pr. Przem. Inst. Masz. Budow. 1992 R.12 z.6-7 s.83-90 rys. wykr. bibliogr. summ. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Rozwój Konstrukcji i Badań Samojezdnych Żurawi Hydraulicznych". Zaborów, 13-16 października 1992
68. Trombski Marek . Dynamic and life of working machines. W: V Conference Development of Fundamentals of Design. Research and Exploitation of Earth Moving and Handling Machines. Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich. Politechnika Warszawska. Zakopane, 21-25 January 1992. Warszawa 1992 s.133-140 rys. wykr.
69. Trombski Marek , Strzałko J. , Grabski J. Określenie sztywności układu podporowego żurawia samochodowego. - Pr. Przem. Inst. Masz. Bud. 1992 R.12 nr 2-5 s.309-314 rys. tabl. bibliogr. summ. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Rozwój Konstrukcji i Badań Samojezdnych Żurawi Hydraulicznych". Zaborów, 13-16 października 1992
70. Trombski Marek , Suwaj Stanisław , Kłosiński Jacek , Kłosowicz Marek , Majewski Ludwik . Doświadczalna weryfikacja modelu układu podporowego dźwigu samochodowego. - Pr. Przem. Inst. Masz. Bud. 1992 R.12 nr 2-5 s.315-322 rys. wykr. bibliogr. summ. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Rozwój Konstrukcji i Badań Samojezdnych Żurawi Hydraulicznych". Zaborów, 13-16 października 1992
71. Trombski Marek , Kłosiński Jacek , Majewski Ludwik , Suwaj Stanisław . Some problems of controlling crane truck working movements. W: Ninth World Congress on the Theory of Machines and Mechanisms TMM IFToMM : procedings, Milano, Italy, August 29 - September 2, 1995 vol. 2 / [organizatorzy] Politecnico di Milano, Italy.- Milano, 1995.- s. 1411-1415 w oryginale: Klosinski Jacek
72. Trombski Marek , Kłosiński Jacek , Majewski Ludwik , Suwaj Stanisław . Analiza dynamiczna modelu dźwigu z uwzględnieniem luzów w parach kinematycznych wysięgnika. W: VIII Konferencja Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane, 23-26 stycznia 1995 / [organizatorzy] Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, Instytut Konstrukcji Maszyn Politechniki Łódzkiej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych "DETRANS".- Łódź, 1995.- Cz.1 s. 191-198 rys. wykr. bibliogr. summ. w oryginale: Klosinski Jacek
73. Kłosowicz Marek , Trombski Marek . Płyta pierścieniowa o wygięciu wstępnym w postaci stożka o małej wyniosłości. - Zesz. Nauk. PŁódz., 1974, nr 192 Mech. z.39 s.65-76 rys. wykr. bibliogr. rez. sum.
74. Kłosowicz Marek , Trombski Marek . Wpływ amplitudy na okres drgań własnych płyt pierścieniowych o ortotropii cylindrycznej. - Zesz. Nauk. PŁódz., 1979, nr 331 Mech. z.56 s.15-26 wykr. bibliogr. rez. sum.
75. Kuś Tadeusz , Trombski Marek . Nośność płyt kołowych wzmocnionych żebrami wiotkimi. W: XI Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn., [Warszawa] 1983, s.162-163 sum. rez. Streszczenia. Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechnika Warszawska. Jachranka, 20-24.IX. 1983.
76. Płoski Witold , Sosna E. , Trombski Marek . Problem sprężania zależnego wysięgników teleskopowych. - Zesz. Nauk. PŁódz., 1982, nr 400 Mech. z.64 s.57-69 rys. bibliogr. rez. sum.
77. Strzelczyk Andrzej , Trombski Marek . Antysymetryczne zginanie kołowej płyty ortotropowej w ujęciu nieliniowym. - Arch. Bud. Masz., 1974, t.21 z.4 s.593-601 rys. tab. wykr. bibliogr. rez. sum.
78. Suwaj Stanisław , Trombski Marek . Analiza stateczności drgań wałów o ruchu obrotowo-oscylacyjnym. - Arch. Bud. Masz., 1982, t.29 z.1 s.59-80 rys. tab. wykr. bibliogr. rez. sum.
79. Ślęk Bogusław , Trombski Marek , Gunera W. O obliczaniu bębnów zgrzeblarki wełniarskiej. - Prz. Włók., 1979, R.33 nr 1 s.17-20 rys. wykr. bibliogr. rez. sum. Zsfg.
80. Trombski Marek . Badanie drgań własnych płyt kołowych o zmiennej sztywności. - Zesz. Nauk. PŁódz., 1969, nr 113 Mech. z.23 s.99-120 rys. wykr. bibliogr. rez. sum.
81. Trombski Marek . Wpływ temperatury czynnika na wartość ugięcia membrany przetwornika prędkości przepływu. - Ciep. Masz. Przepł., 1970, nr ... s.93-100 rys. bibliogr. sum.
82. Trombski Marek . Praca płyt pierścieniowych ortotropowych po utracie stateczności. W: II Sympozjum nt. Stateczności konstrukcji., Łódź: PŁódz. 1971, s.29. Streszczenia referatów. Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Łódzkiej i Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Łódź, listopad 1971.
83. Trombski Marek . Stateczność i praca po utraceniu stateczności płyty pierścieniowej w ustalonym polu temperatur. - Arch. Bud. Masz., 1971, t.18 z.2 s.325-336 rys. wykr. bibliogr. rez. sum.
84. Trombski Marek . Zagadnienia płyt pierścieniowych o ortotropii cylindrycznej w ujęciu nieliniowym. - Zesz. Nauk. PŁódz., 1972, nr 156 Mech. z.32 s.3-81 rys. wykr. bibliogr. rez. sum. Rozprawa habilitacyjna.
85. Trombski Marek , Leyko J. Zagadnienie dużych ugięć wiotkich płyt pierścieniowych. - Zesz. Nauk. PŁódz., 1972, nr 137 Mech. z.29 s.5-20 rys. wykr. bibliogr. rez. sum.
86. Trombski Marek . Praca płyty pierścieniowej po utracie stateczności pod działaniem obciążeń promieniowych równomiernie rozłożonych. - Zesz. Nauk. PŁódz., 1973, nr 158 Mech. z.33 s.101-113 rys. bibliogr. rez. sum. Zsfg.
87. Trombski Marek , Leyko J. Zagadnienie dużych ugięć wiotkich płyt pierścieniowych z wygięciem wstępnym. - Zesz. Nauk. PŁódz., 1973, nr 158 Mech. z.33 s.5-20 rys. wykr. bibliogr. rez. sum. Zsfg.
88. Trombski Marek . Informacje o działalności Zespołu Podstaw Konstrukcji Maszyn Instytutu Mechaniczno-Konstrukcyjnego Politechniki Łódzkiej Filia w Bielsku-Białej w latach 1975/76 i 1976/77. - Zesz. Nauk. ATR Bydg., 1977, nr 45 Mech. z.15 s.33-34. Sprawozdanie na VIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn. Cz.2 - sprawozdania z działalności Instytutów i Zakładów Podstaw Konstrukcji Maszyn w okresie 1975/76 i 1976/77. Zakład PKM ATR w Bydgoszczy. Bydgoszcz-Golub-Dobrzyń, 6-9.IX.1977.
89. Trombski Marek , Wojciech Stanisław . Stateczność dynamiczna płyty pierścieniowej pod działaniem obciążeń promieniowych równomiernie rozłożonych. - Zesz. Nauk. PŁódz., 1978, nr 277 Mech. z.51 s.121-130 rys. wykr. bibliogr. rez. sum.
90. Trombski Marek , Wojciech Stanisław . Wpływ ugięcia wstępnego na stateczność ortotropowych płyt pierścieniowych obciążonych dynamicznie. W: XX Polska Konferencja Mechaniki Ciała Stałego., Warszawa 1978, s.187. Toż w jęz. ang.: Trombski M., Wojciech S.: An influence of an initial deflection on a stability of orthotropic annular plates under dynamic load. W: 20-th Polish Solid Mechanics Conference. Abstracts. Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences. Porąbka - Kozubnik, 3-11.IX.1978. Warszawa 1978 s.178. Streszczenia referatów. IPPT PAN. Porąbka - Kozubnik, 3-11.IX.1978.
91. Trombski Marek . Zachowanie się płyt kołowych pierścieniowych w stanie zakrytycznym. W: III Sympozjum Stateczności Konstrukcji., Łódź 1979, s.287-291 sum. Referaty. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej - Oddział Łódzki, Zespół Stateczności Konstrukcji Komitetu Budowy Maszyn PAN, Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, Sekcja Wytrzymałości Materiałów SIMP - Oddział Łódzki. Łódź, 25-26.X.1979.
92. Trombski Marek , Wojciech Stanisław . Przybliżone rozwiązanie zagadnienia stateczności dynamicznej płyty pierścieniowej o ortotropii cylindrycznej. - Zesz. Nauk. PŁódz., 1979, nr 331 Mech. z.56 s.41-58 rys. tab. wykr. bibliogr. rez. sum.
93. Trombski Marek , Wojciech Stanisław . Wpływ ugięcia wstępnego na stateczność dynamiczną płyt pierścieniowych. - Zesz. Nauk. PŁódz., 1979, nr 345 Mech. z.57 s.47-51 wykr. bibliogr. rez. sum.
94. Trombski Marek . Jedenaście lat Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej w Filii w Bielsku-Białej. - Zesz. Nauk. PŁódz., 1980, nr 367 Mech. z.60 s.25-29 wykr.
95. Trombski Marek , Wojciech Stanisław . Stateczność płyty pierścieniowej w nieustalonym polu temperatur. - Arch. Bud. Masz., 1980, t.27 z.2 s.143-152 wykr. bibliogr. rez. sum.
96. Trombski Marek , Kłosowicz Marek , Kukuczka Józef , Strzelczyk Andrzej , Wojciech Stanisław . Zagadnienia stateczności płyt pierścieniowych w ujęciu nieliniowym. - Zesz. Nauk. PŁódz., 1981, nr 359 Mech. z.59 s.7-23 rys. tab. wykr. bibliogr. rez. sum.
97. Trombski Marek , Wojciech Stanisław . Płyta pierścieniowa o ortotropii cylindrycznej obciążona w swej płaszczyźnie ciśnieniem zmiennym w czasie. - Arch. Bud. Masz., 1981, t.28 z.2 s.161-181 rys. tab. wykr. bibliogr. sum. rez.
98. Trombski Marek . Równania ruchu balonującej nitki. - Prz. Włók., 1982, R.36 nr 7 s.330-331 rys. bibliogr. rez. sum. Zsfg.
99. Trombski Marek , Sosna E. , Wojciech Stanisław . Modele dyskretne do analizy układów podporowych żurawi teleskopowych. W: IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów., Kraków 1982, s.193-197 rys. wykr. bibliogr. sum. Materiały konferencyjne. Kraków, 2-3.XII.1982.
100. Kukuczka Józef , Trombski Marek . Wpływ termodyfuzji na duże ugięcia wiotkiej płyty kołowej. - Zesz. Nauk. PŁódz., 1978, nr 306 Mech. z.53 s.31-48 rys. wykr. bibliogr. rez. sum.
101. Kukuczka Józef , Trombski Marek . Stateczność pierścieniowych płyt ortotropowych w ustalonym polu temperatur. - Zesz. Nauk. PŁódz., 1982, nr 400 Mech. z.64 s.5-22 rys. wykr. bibliogr. rez. sum.
102. Trombski Marek , Kukuczka Józef . Reaktion der Kreisringplatten auf eingepr�gte Temperaturfelder. - Tech. Mech., 1984, Jg.5 H.3 s.65-71 rys. wykr. biblogr. rez. sum.
103. Trombski Marek . Zagadnienie balonującej nici w aspekcie stateczności. W: X Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów., Warszawa 1984, s.293-298 rys. wykr. bibliogr. sum. Referaty. Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Warszawska Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Warszawa, 3-5 grudzień 1984.
104. Sosna E. , Trombski Marek . Dobór struktury żurawia jezdniowego ze względu na zjawiska dynamiczne. - Zesz. Nauk. PŁódz., 1985, nr 493 Mech. z.73 s.341-349 rys. wykr. bibliogr. sum. Referat na II Ogólnopolską Konferencję Mechaniki Maszyn Włókienniczych i Dźwigowych. Bielsko-Biała, 1985.11.07-08.
105. Trombski Marek , Kłosowicz Marek , Suwaj Stanisław , Wojciech Stanisław . Sprężanie zależne a ruch nosiwa podczas zmiany wysięgu żurawia teleskopowego. - Zesz. Nauk. PŁódz., 1985, nr 446 Mech. z.69 s.61-83 rys. tab. wykr. bibliogr. rez. sum.
106. Trombski Marek , Pawicki Zbigniew . Przybliżona analiza teoretyczna i doświadczalna dużych ugięć płyt pierścieniowych. - Zesz. Nauk. PŁódz., 1985, nr 446 Mech. z.69 s.85-99 rys. wykr. bibliogr. rez. sum.
107. Stadnicki Jacek , Trombski Marek . Analiza ruchu wiotkiej taśmy o okresowo zmieniającej się długości. - Arch. Bud. Masz., 1986, t.33 z.4 s.393-408 rys. wykr. bibliogr. summ. rez.
108. Stadnicki Jacek , Trombski Marek . Stateczność drgań taśmy sprężystej o zmiennej długości. W: "Drgania w Układach Fizycznych." XII Sympozjum., Poznań 1986, s.260-261 wykr. Streszczenia referatów. Politechnika Poznańska, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej - Oddział Poznański. Poznań - Błażejewko, 15-17 maja 1986.
109. Trombski Marek . Wpływ ruchów pionowych nosiwa oraz podatności układu podporowego na elementy ustroju nośnego żurawia samochodowego. - Zesz. Nauk. PRzesz., 1986, nr 31 Mech. z.12 s.227-230 rys. wykr. bibliogr. summ. Referat na VI Sympozjum Dynamiki Konstrukcji. Rzeszów, 16-18.X.1986.
110. Trombski Marek . Wydział Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej w 4 roku swojego istnienia i w 40 roku istnienia Politechniki Łódzkiej. - Zesz. Nauk. PŁódz., 1986, nr 459 Mech. z.50 s.27-30 wykr.
111. Trombski Marek , Wojciech Stanisław , Kłosowicz Marek , Sosna E. Obliczanie parametrów zastępczych samochodowego żurawia teleskopowego do określania krzywych udźwigu i częstości drgań własnych. W: VI Konferencja Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo., Warszawa 1987, s.483-489 rys. bibliogr. summ. Zbiór referatów. Politechnika Warszawska Instytut Podstaw Budowy Maszyn. Warszawa, grudzień 1987.
112. Drewniak Józef , Pawicki Zbigniew , Trombski Marek . Numeryczny program obliczania nośności łożysk wieńcowych oraz ich połączeń śrubowych. - Pr. Nauk. Inst. Konstr. Eksploat. Masz. PWr., 1988, nr 56 Ser. Konf. nr 17 s.107-111 rys. wykr. bibliogr. summ. rez. Referat na Międzynarodową Konferencję Naukową MASAD'88. Wrocław, 28 listopada - 1 grudnia 1988.
113. Kłosiński Jacek , Majewski Ludwik , Suwaj Stanisław , Trombski Marek . Model matematyczny do analizy ruchu obrotowego żurawia samochodowego. W: III Ogólnopolska Konferencja Mechaniki Maszyn Włókienniczych i Dźwigowych., [Bielsko-Biała] 1988, s.173-178 rys. bibliogr. summ. rez. Materiały konferencyjne. Sekcja TMM przy ZG SIMP - Oddział w Bielsku-Białej, Instytut Mechaniczno-Konstrukcyjny Filii POlitechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej, Koło Zakładowe SIMP PDP BUMAR-BEDES, Koło Zakładowe SIMP BFMW BEFAMA. Bielsko-Biała, 1988.04.13-15.
114. Kłosiński Jacek , Majewski Ludwik , Suwaj Stanisław , Trombski Marek . Model przestrzenny żurawia samochodowego z uwzględnieniem podatności podpór. W: Rozwój podstaw budowy, eksploatacji i badań maszyn roboczych ciężkich - w tym budowlanych. II Konferencja Centralnego Programu Badań Podstawowych 02.05., Warszawa 1988, s.125-131 rys. bibliogr. rez. summ. Prace Naukowe Centralnego Programu Badań Podstawowych 02.05. Cz.2. Katedra Maszyn Roboczych Wojskowa Akademia Techniczna. Jaszowiec, 21-27 maj 1988.
115. Kłosowicz Marek , Trombski Marek . Sztywności zastępcze układu podporowego żurawia samochodowego. W: Rozwój podstaw budowy, eksploatacji i badań maszyn roboczych ciężkich - w tym budowlanych. II Konferencja Centralnego Programu Badań Podstawowych 02.05., Warzszawa 1988, s.117-123 rys. tab. bibliogr. summ. rez. Prace Naukowe Centralnego Programu Badań Podstawowych 02.05. Cz.2. Katedra Maszyn Roboczych Wojskowa Akademia Techniczna. Jaszowiec, 21-27 maj 1988.
116. Trombski Marek . Ćw.12. Wyznaczanie okresu drgań własnych metodą rezonansu. W: Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów. Red. M. Banasiak., Łódź: PŁódz. 1971, s.155-166 rys. wykr.
117. Trombski Marek . Ćw.12. Wyznaczanie okresu drgań własnych metodą rezonansu. W: Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów. Praca zbior. pod red. Mirosława Banasiaka., Warszawa: Państw. Wydaw. Nauk. 1976, s.129-138 rys. wykr.
118. Banasiak M. , Trombski Marek . Ćw.5. Próba twardości metali. W: Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów. Red. M. Banasiak. Wyd. 3 zm., Warszawa: Państ. Wydaw. Nauk. 1985, s.61-85 rys. tab.
119. Trombski Marek . Ćw.12. Wyznaczanie okresu drgań własnych metodą rezonansu oraz naprężeń w drgającej belce. W: Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów. Red. M. Banasiak. Wyd. 3 zm., Warszawa: Państ. Wydaw. Nauk. 1985, s.168-179 rys. wykr.
120. Trombski Marek . Ćw.12. Wyznaczanie okresu drgań własnych metodą rezonansu. W: Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów. Pr. zbior. pod red. Mirosława Banasiaka. Wyd.2., Warszawa: Państw. Wydaw. Nauk. 1979, s.129-138 rys. wykr.
121. Trombski Marek . Ćw.12. Wyznaczanie okresu drgań własnych metodą rezonansu. W: Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów. Red. M. Banasiak. Wyd.2 popr. i rozszerz., Łódź: PŁódz. 1974, s.186-198 rys. wykr.
ZWMiMP 1995-2015