początek początek next
5.
Narysować wykresy sił przekrojowych w przedstawionej konstrukcji prętowej.
6.
Narysować wykresy sił przekrojowych w przedstawionej konstrukcji prętowej.
7.
Narysować wykresy sił przekrojowych w przedstawionej konstrukcji prętowej.
8.
Ile powinno wynosić c, aby Mk=0
9.
Jaka siła musi działać w punkcie A aby reakcja pionowa w podporze B buła równa 0?
początek początek next